Jak zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely evidence závodníků a startovní listiny. Data jsou uchovávána 1 rok a poté jsou skartována. Data nebudou předána třetím osobám a mimo území EU a nebudou použita pro účely marketingu.

POZOR! Pokud nezaškrtnete pole se souhlasem, přihláška nebude odeslána.

Je to proto, že u všech závodníků musíme mít potvrzený souhlas se zpracováním dat.

Logo CETA