Submenu


Admin - Hoštka: 08.06.2016 v 17:20

SUMMER PAINT HORSE SHOW 2016

RANČ HOŠTKA – Osada Ježkův mlýn

INFORMACE PRO STARTUJÍCÍ
 

Summer Paint Horse Show 2016 se opět pořádá jako double-judge show. Z minulých ročníků je všem známo, o co se jedná. Každý startující je v dané disciplíně hodnocen dvěma rozhodčími a v každé třídě jsou uděleny dvě sady bodů. Výsledky od obou rozhodčích budou vyhlašovány a oceňovány zvlášť!

V letošním roce u nás uvítáme dvě rozhodčí z Německa: Helgu Hommel a Sandru Schmitz.

 

Co účastníci potřebují, aby mohli startovat na Summer Paint Horse Show (SPHS) v bodovaných (approved) třídách:

Koně registrovaného u APHA v tzv. APHA-approved (bodovaných) třídách

Platné členství u APHA musí mít jezdec/ předvádějící, ale od loňského roku i majitel koně!

Účastníci, kteří chtějí startovat ve třídě AMATÉR, musí mít platnou Amaterskou kartu (Amateur Card, případně Novice Amateur Card).
Karty lze vyřídit on-line na: http://apha.com/forms/performance-forms/2016AmateurApplication
Mládež startující ve třídě YOUTH musí mít zaplaceno členství u AjPHA a pokud chtějí startovat ve třídách Novice Youth, lze vyřídit tuto kartu on-line na:

https://americanpainthorseassoc.formstack.com/forms/2016novythapp

POZOR ! Všechny tyto karty je sice možné dokoupit na místě, ale za zvýšený poplatek a s omezenou platností. (Temporary Amateur Card stojí např. 40,- USD a není vystavena na celý kalendářní rok, ale má platnost pouze 45 dní). Doporučujeme jejich vyřízení předem – usnadníte tím práci našemu týmu a navíc ušetříte poplatek za „rychlé vyřízení“.

Členství v PHC ČR není povinné ani u jezdce, ani u majitele, nicméně členové klubu mají poloviční startovné oproti nečlenům, takže při vícenásobných startech stojí za úvahu i členství v PHC ČR. Roční členství obnovené stojí 400,- Kč pro dospělého a 200,- Kč pro mládež. Nové členství 800,- pro dospělého a 400,- Kč pro mládež.

V letošním roce vypisujeme na SPHS tyto třídy

Třída OTEVŘENÁ = OPEN

Startovné ve třídě Open je: 600,- Kč/1 start(člen PHC ČR), 1200,- Kč/1 start (nečlen)

Třída AMATÉR = AMATEUR

Koně předvádění v kategorii amatér musí být v majetku samotného předvádějícího či jeho nejbližších příbuzných (manžel/ka. otec, matka, syn, dcera, bratr, sestra, vnuk, teta, strýc, nevlastní děti/rodiče atd.). Je-li kůň registrován na firmu, musí být tato firma ve výhradním vlastnictví amatéra nebo rodiny. Nedodržení tohoto požadavku znamená diskvalifikaci a snížení počtu startujících ve třídě. Amatér musí být osoba starší 19 let.

POZOR! - na amatérské kartě jsou uvedena dvě data, která se často zaměňují – platnost řádného členství v APHA a platnost statutu amatéra. Amatérská karta se obvykle kupuje jen pro daný kalendářní rok.

Startovné ve třídě Amateur je: 600,-Kč/1 start (člen PHC ČR), 1200,- Kč/1 start (nečlen)

Třída MLÁDEŽ = YOUTH

Koně předvádění v kategorii mládež musí být registrovaní přímo na předvádějícího či jeho nejbližší příbuzné. Pokud tomu tak není, může jezdec koně předvést, ale nedostane v případě umístění žádné body. Předvádějícím ve třídě mládež, může být maximálně 18 let (přičemž rozhodující je věk, kterého dosáhne k 1. 1. daného roku).

Startovné ve třídě Youth je: 200,- Kč/1 start (člen PHC ČR), 400,- Kč/ 1 start (nečlen)

Třída SPB (Solid Paint Bred) je vypsána pro nebarevné Painty, zatímco ve třídách označených jako REGULAR, smí soutěžit pouze barevný Paint Horse – viz. pravidla pro registraci koní plemene American Paint Horse.

V rámci soutěží pro nebarevné rozlišujeme kategorii Open a Amatér.

NOVINKA!

Letos poprvé vypisujeme třídy GREEN (Open). Tyto třídy jsou vypsány pro koně všech věkových kategoriíí, kteří nezískali na soutěžích APHA ani žádných jiných (WRC apod.) více než deset bodů v jakékoliv disciplíně k 1.1. 2016. Jsou to tedy třídy vhodné pro koně starší, kteří teprve začínají závodit. Závodí zde současně klisny, hřebci i valaši a bez ohledu na věk, je možné jet koně buď s pákovým užděním na jedné ruce nebo s kroužkovým udidlem na dvou rukách držení – viz. pravidla.

 

Co účastníci potřebují, aby mohli startovat na Summer Paint Horse Show v nebodovaných třídách?
 

U tzv. non-approved tříd, označených také jako All-Breed, které jsou vypsány pro všechna plemena, odpadá povinnost být členem APHA, AjPHA či PHC ČR a lze startovat na koni jakéhokoli plemene. Takto označené disciplíny budou posuzovány vždy jen jedním rozhodčím a koně nezískávají žádné body.

Startovné v těchto třídách je: 300,- Kč/1 start.

OBECNÉ PODMÍNKY PRO STARTUJÍCÍ

Veterinární podmínky

Všichni startující předloží v kanceláři závodů modrý průkaz koně. Koně se podrobí veterinární přejímce přímo v místě konání závodů, a to v pátek 17.6. 2016 v 18 hodin, resp. v sobotu 18.6. 2016 v 7 hodin (uvedené časy jsou zatím orientační). Jakékoli nedostatky v zákonem stanovených veterinárních náležitostech mohou mít za následek vyloučení koně ze soutěže bez nároku na vrácení startovného. Testy na IAE nesmí být starší 6 měsíců!


PHC ČR má jako každá podobná organizace platný Řád ochrany zvířat, jímž se při pořádání svých akcí řídí, a který jsou povinni dodržovat i účastníci. Seznámit se s ním můžete na stránkách www.czpha.cz, odkaz PHC ČR.

Kancelář show = Show Office

Bude v provozu v pátek od 14 hodin, v sobotu od 7 hodin ráno.

Rušení startů tolerujeme jen z vážných důvodů a po dohodě s účastníkem, jinak startovné propadá.

Přihlášky

Přihlášky máme ve formě elektronické – vyplněné pošlete e-mailem na: prezidentphc@gmail.com. Dbejte na správnost údajů při jejich vyplňování! Uzávěrka přihlášek 15.6.2016!

Přihlášky ke stažení

Přihláška SPHS Hoštka 2016 regular barevné koně (docx 24 kB)

Přihláška SPHS Hoštka 2016 SPB nebarevné koně (docx 24 kB)

Případné dohlášky po uzávěrce budou možné pouze v pátek (na oba dny), v sobotu jen na nedělní třídy a to za poplatek 300,- Kč za každý start.

Platby

Prosíme všechny účastníky, kteří zasílají platby na účet, aby pokud možno, uhradili zvlášť platbu za startovné a zvlášť za různé členské poplatky nebo zaslali přesný rozpis plateb, kvůli snadnější identifikaci. Dohledávání původu plateb a kontrola jejich správnosti je potom mnohem snažší. Jako v.s. uveďte APHA členské číslo uvedené v přihlášce.

POZOR! Při platbě na místě Vám bude účtován dvojnásobek startovného.

Bankovní spojení: Fio Banka č.ú.: 2000528138/2010

Ustájení

Turnajové boxy vč. podestýlky, sena a vody 1500,- Kč /3 dny (pá-ne). Jeden box může v průběhu Show sdílet i více účastníků, objednávku a celou platbu však musí zajišťovat pouze jeden z nich.

Boxy je třeba objednat nejpozději do 15.6.2016, po tomto termínu nebude možné ustájení zařídit.

!POZOR! Platná je pouze písemná objednávka boxů na e-mailové adrese: b.bihary@seznam.cz

Doporučujeme, abyste si ještě i telefonicky ověřili, zda objednávka skutečně došla – a to na tel. č.: 602 552 859

Ubytování

Možnost ubytování přímo v areálu ranče. Kontakt: Blanka Bihary, tel.: 602 552 859

Jiná upozornění

Nezapomeňte, že valach = gelding, který nemá kastraci zaznačenou v dokladu o registraci APHA, nesmí startovat v halteru valachů, resp. bude diskvalifikován.

Všem účastníkům doporučujeme velmi pečlivě sledovat průběh tříd především v halteru. Sled je velmi rychlý, často je třída s malým počtem startujících otázkou několika minut. Nedostaví-li se startující ani na opakovanou výzvu do 2 minut od zahájení třídy, má rozhodčí právo mu odmítnout start. Startovné se v takovém případě nevrací.

Časy vypsané v časovém harmonogramu disciplín, jsou orientační a může dojít k jejich posunu, právě s ohledem na počet startujících v jednotlivých třídách.

Závěr

S případnými dotazy se na nás klidně obracejte, nejlépe e-maily. Jako u všech jiných zaměstnaných lidí je pro nás někdy obtížné brát telefony v pracovní době). Děkujeme za pochopení!

Andrea Poláková,
Show manager

Mobil:604288993
E-mail: prezidentphc@gmail.com

Verze pro tisk

Submenu

Infobox
 • Extreme Trail Challenge 2018

  Byly zveřejněny informace pro 1. kolo Extreme Trail Challenge 2018 a COWBOY GAME’S. Je dostupný program, ceník startovného, online přihláška a pravidla.
  Vše najdete zde...

 • Zveřejněn program Hošteckého podkováku 2018

  který se koná na Ranči Ježkův mlýn 6. 7. 2018. Program najdete v kalendáři akcí, nebo přímý odkaz na leták zde

  Kalendář akcí najdete zde

 • Zveřejněna Pravidla CETA 2018

  Byla zveřejněna Pravidla CETA 2018. Jejich znalost je nezbytná pro všechny účastníky závodů Extreme Trail, které se budou konat na Ranči Ježkův mlýn v tomto roce.
  Pravidla najdete zde...

 • Zveřejněn kalendář akcí 2018

  Byl publikován kalendář akcí pro rok 2018, zatím však není definitivní. Je možné, že se v něm dodatečně objeví další události. Popisy událostí budou průběžně doplněny.
  Kalendář akcí zde...


Děkujeme sponzorům